De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SONIA ZAMORA RODRIGUEZ con CIF 47877426M y domicilio social sito en PRINCEP ASTURIES 20 BJS 08012, BARCELONA, con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, SONIA ZAMORA RODRIGUEZ informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. SONIA ZAMORA RODRIGUEZ informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que SONIA ZAMORA RODRIGUEZ se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico INFO@CENTREVINCLES.CAT A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de SONIA ZAMORA RODRIGUEZ, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

93.019.91.72 - 640.09.96.88

info@centrevincles.cat

“VINCLES és un centre especialitzat de logopèdia i psicologia, que pretén donar resposta a les necessitats de la població infanto-juvenil i adulta. Des d’una vessant humana i propera, volem oferir un servei de qualitat a les famílies, un espai d’acollida i acompanyament on, treballant de forma conjunta i coordinada aconseguir que la nostra feina aporti el màxim benefici i els millors resultats.”

Valors Vincles

El nom de VINCLES no és una casualitat, neix del missatge que el nostre equip vol transmetre; la necessitat de la formació d’un vincle estret entre els professionals del centre amb aquelles persones i famílies que demanen la nostra ajuda així com la importància que aquest vincle, s’estengui a l’entorn d’aquests, com poden ser l’escola o bé altres centres o serveis. Creiem que la creació d’aquest vincle és la clau per a l’èxit de la nostra feina.

VINCLES té cinc valors imprescindibles que defineixen el nostre tarannà i en conseqüència, la nostra manera de treballar i sense els quals, la nostra feina no tindria sentit:

Els nostres Valors

 • Passió

  La PASSIÓ per la nostra feina, per la constància i el saber fer amb l’objectiu d’assolir els objectius desitjats amb cada persona. Som un equip de professionals en constant actualització professional, aspecte essencial per poder donar respostes adequades a les necessitats i demandes de les famílies. Perquè ens agrada i és indispensable fer la feina ben feta i per això, mai deixem de formar-nos.

 • Comprensió

  La COMPRENSIÓ de la situació de cada persona de manera única i excepcional, avaluant i estudiant detalladament cada cas de forma individual per tal de conèixer i comprendre les necessitats de cada persona i oferir respostes acurades i personalitzades així com també, una comprensió per part de la família de la situació en la que es troben.

 • Confiança

  La CONFIANÇA i tranquil·litat de saber que esteu a les mans adequades, que teniu un equip de professionals que treballa dia a dia per ajudar i oferir els recursos i eines necessaris per fer front als obstacles i dificultats, que us acompanyem al llarg del camí fins que pugueu continuar sols.

 • Compromís

  El COMPROMÍS amb les famílies que ens necessitin, oferint professionals i serveis de qualitat des d’una vessant humana i molt familiar per tal d’ajudar a que el procés de treball sigui el més fàcil i còmode possible així com que les persones se sentin recolzades i amb el suport que requereixin en cada moment.

 • Esforç

  L’ESFORÇ constant i dedicació plena a la nostra feina per a la superació de les dificultats i l’assoliment dels objectius plantejats. Per a això, és essencial el treball en equip i la cooperació de tots els qui envolten la persona que ens necessita.

Què fem?

Prenatal

Psicologia perinatal

Acompanyem tots els processos relacionats amb la maternitat

Llegir més

psicomotricitat

Psicomotricitat

Promovem les interaccions necessàries per a l’expressió i relació en l’entorn.

Llegir més

Supervisió de casos clínics

Supervisió de casos clínics

Espai des d’on poder supervisar casos clínics, en format de sessions individuals o grupals.

Llegir més

neurologopedia

Neurologopèdia

Treballem problemes de llenguatge, parla, veu o deglució deguts a un dany cerebral.

Llegir més

logopedia

Logopèdia

Ens ocupem de problemes relacionats amb la parla, el llenguatge, la veu i la deglució.

LLegir més

psicopedagogia

Psicopedagogia

Intervenim en les dificultats i trastorns de l’aprenentatge.

Llegir més

Orientació professional

Orientació professional

Espai individual d’orientació professional, des d’on acompanyem la gestió del canvi personal/professional.

Llegir més

psicologia

Psicologia

Abordem dificultats emocionals, de comportament i de relació i/o adaptació.

Llegir més

neuropsicologia

Neuropsicologia

Estudiem la relació entre el cervell, la conducta i les capacitats cognitives.

Llegir més

Acompanyament i suport en el Trastorn de l’Espectre Autista (TEA)

Acompanyament i teràpia familiar

Acompanyem les famílies en el seu creixement personal i familiar.

Llegir més

Avís legal - Condicions legals

Amb l'ús de la navegació s'accepten les cookies de la página web. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close