De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SONIA ZAMORA RODRIGUEZ con CIF 47877426M y domicilio social sito en PRINCEP ASTURIES 20 BJS 08012, BARCELONA, con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, SONIA ZAMORA RODRIGUEZ informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. SONIA ZAMORA RODRIGUEZ informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que SONIA ZAMORA RODRIGUEZ se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico INFO@CENTREVINCLES.CAT A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de SONIA ZAMORA RODRIGUEZ, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

93.019.91.72 - 640.09.96.88

info@centrevincles.cat

com-ho-fem-vincles

Com ho fem?

Metodologia Vincles

trabajo-en-equipoCada persona, és única i diferent, per aquest motiu és essencial per nosaltres realitzar una valoració acurada de cada cas, per conèixer quines són les dificultats i les causes del problema i actuar oferint la resposta més adequada i beneficiosa.

En funció del motiu de la consulta, el professional especialitzat, realitza una avaluació acurada de la persona en la seva globalitat per tal de poder definir amb detall la situació donada, establir un diagnòstic si és necessari, i determinar els objectius de treball per així dur a terme una intervenció precisa. És a través d’aquest procediment, que podem conèixer els punts forts i febles d’una persona i en conseqüència, proporcionar l’ajuda necessària.

La nostra manera de treballar es basa en els següents aspectes;

Treball en equip i comunicació. Treballem de forma coordinada i conjunta entre els professionals del centre, les famílies així com les escoles i altres centres o serveis. Tots junts, fem un equip. La comunicació entre tots és bàsica i la implicació de tots, imprescindible.

– Qualitat del servei. Volem oferir un servei de qualitat, basat en el rigor i la feina ben feta però sempre donant la calidesa i proximitat necessaris per tal que les famílies se sentin acollides i recolzades.

Diferents espais, materials i noves tecnologies. Disposem de diferents espais per treballar segons les necessitats o interessos de cada persona. Utilitzem materials adequats a cada cas així com innovadors i dinàmics per aconseguir una major implicació en la feina. També fem ús de les noves tecnologies; treballem amb programes i activitats d’ordinador i aplicacions per a tauletes.

Aprenentatge significatiu i motivació. No concebem la nostra feina, sense la motivació d’aquells qui participen. Hem d’aconseguir que, petits i grans, estiguin implicats i amb ganes de treballar i millorar. En conseqüència, els aprenentatges que volem aconseguir han d’anar més enllà, hem d’involucrar a les persones en aquests, treballar per a que siguin incorporats i generalitzats a la vida diària.

Creixement personal i reforç positiu. Hem de fer conscients als nostres infants, joves i adults de les seves millores i la seva evolució per tal d’augmentar l’autoestima i la confiança en si mateixos, ajudant-los a seguir avançant i mantenint la seva motivació i esforç, perquè hi ha una recompensa. El reforç positiu és clau en tot el procés.

Els ajudem en la época infantilPunts forts i febles. Tant important és conèixer les dificultats per actuar sobre elles, com conèixer els punts forts per potenciar-los al màxim i utilitzar-los per compensar aquells aspectes que suposen una dificultat en l’evolució d’una persona.

Atenció personalitzada i individualitzada. Cal una intervenció professional específica per a cada persona, establir uns objectius concrets i treballar atenent les necessitats i característiques individuals de cada cas així com una comunicació constant amb la família.

Tallers grupals. La realització de tallers en grups reduïts suposa grans avantatges; ajuda a afavorir i promoure les relacions socials, la comunicació, el treball en equip, el respecte, la motivació i l’esforç, entre molts altres aspectes. A més. permet posar en pràctica allò que hem treballat a nivell individual. Creiem en els beneficis que aporta aquesta forma de treballar, per això, oferim tallers adaptats a les necessitats i característiques dels grups, complementant el treball individual.

  • Treball en equip i comunicació
  • Qualitat del servei
  • Diferents espais, material i noves tecnologies
  • Aprenentatge significatiu i motivació
  • Creixement personal i reforç positiu
  • Punts forts i febles
  • Atenció personalitzada i individualitzada
  • Tallers grupals
camino-vincles

Avís legal - Condicions legals

Amb l'ús de la navegació s'accepten les cookies de la página web. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close