De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SONIA ZAMORA RODRIGUEZ con CIF 47877426M y domicilio social sito en PRINCEP ASTURIES 20 BJS 08012, BARCELONA, con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, SONIA ZAMORA RODRIGUEZ informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. SONIA ZAMORA RODRIGUEZ informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que SONIA ZAMORA RODRIGUEZ se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico INFO@CENTREVINCLES.CAT A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de SONIA ZAMORA RODRIGUEZ, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

93.019.91.72 - 640.09.96.88

info@centrevincles.cat

Seminari teòric-pràctic en psicologia sistèmica (2a edició)

OurBlog

18 setembre, 2019

Seminari teòric-pràctic en psicologia sistèmica (2a edició) |

Des de Vincles, oferim dins de la nostra àrea de formació i desenvolupament professional, la 2a edició del seminari presencial en grups reduïts (màxim 6 persones) des d’on s’oferiran continguts teòrics i pràctics basats en la mirada sistèmica amb l’objectiu de treballar-los de forma vivencial. Està destinat a professionals de la psicologia que vulguin aprofundir els seus coneixements en aquest àmbit dins d’un espai de confiança i proximitat.

Els continguts del seminari es reparteixen en 10 blocs. Cada bloc té una durada de 4h i per tant, el seminari complet és de 40h. L’inici del seminari serà el dilluns 4 de novembre de 2019, en horari de 9:30 – 14:00h. Les sessions seran els dilluns, de forma quinzenal, fins el 23 de març de 2020.

Per a completar tota la informació del seminari, la professional que impartirà les sessions, durà a terme visites informatives individualitzades amb les persones interessades per tal de resoldre dubtes i preguntes així com oferir tota la informació possible.

 

A continuació us detallem aquests blocs i us deixem l’enllaç del vídeo que resumeix el que ofereix el seminari i on es comparteix l’experiència de persones que ja l’han realitzat:

 

1- L’abordatge d’una primera visita. Dilluns 4 de novembre del 2019.

 Parlem dels recursos per a l’exploració i com crear un clima de confiança per expressar-nos lliurement.

Ventall de preguntes i recursos per avaluar, explorar i aclarir les necessitats o motiu de consulta.

2- La relació terapèutica: estil del terapeuta i el parlar el llenguatge del pacient. Dilluns 18 de novembre del 2019.

Quin és el teu estil terapèutic? Què t’agradaria potenciar? Com conjuguem en la intervenció el propi estil i el llenguatge del pacient?

Desenvolupar  les potencialitats de l’estil terapèutic de cadascú i adequar les tècniques d’intervenció en funció del propi estil i la personalitat i els interessos o necessitats del pacient  a qui escoltem i acompanyem.

3- Entrenament en la mirada sistèmica. Dilluns 2 de desembre del 2019.

Descobrim i analitzem l’univers de cada sistema, formant-ne part nosaltres també.

Plantejament entorn l’estructura del sistema, dinàmiques del sistema i eixos d’observació (comunicació, interacció, confirmació o desconfirmació…), descripció del problema i solucions intentades, etc.

4- Taller del Genograma i models familiars. Dilluns 16 de desembre del 2019.

Com s’elabora i s’interpreta un Genograma? Quina utilitat té en el procés de coneixença de les relacions familiars?

Anàlisi de diferents tipus de relacions familiars i models d’aquestes. Disseny interpretació del Genograma, com a eina complementària, projectiva, dins de la confecció del mapa de la família.

5- Tècniques d’intervenció i dinàmiques amb nens ( Bloc I). Dilluns 13 de gener del 2020.

Com trobar formes de diàleg i vincle a través del joc i els contes.

6- Tècniques d’intervenció i dinàmiques amb nens (Bloc II). Dilluns 27 de gener del 2020.

Com teixir un vincle des de la psicomotricitat i servir-nos d’aquesta per explorar i intervenir.

7- Tècniques d’intervenció i dinàmiques amb adolescents i joves. Dilluns 10 de febrer del 2020. 

Com acompanyar el “joc d’equilibris” entre les responsabilitats/ obligacions i la pròpia autonomia.

8- Tècniques d’intervenció i dinàmiques en teràpia familiar i de parella (Bloc I). Dilluns 24 de febrer del 2020. 

Reflexionem en base a casos pràctics, la seva evolució i la intervenció per part del terapeuta.    

Des d’un punt de vista constructiu i interactiu s’exposaran dos casos de teràpia familiar i dos casos de parella i es farà un anàlisi conjunt entorn l’exposició del cas, l’evolució d’aquest i les intervencions per part del/ dels terapeutes.

Al final de la sessió es plantejaran dos casos nous, a reflexionar, i desenvolupar en la propera sessió.

9- Tècniques d’intervenció i dinàmiques en teràpia familiar i de parella (Bloc II). Dilluns 9 de març del 2020.

Quin és el teu punt de vista dels casos exposats? Quines eines d’intervenció faries servir?

A través de les tècniques i models explicats al dossier, cadascú exposa com enfocaria cada cas plantejat, com intervindria o reconduiria certs  moments.

10- L’espai terapèutic, diàleg amb un mateix. Dilluns 23 de març del 2020. 

Parlem de la importància del treball personal i la supervisió dels casos per tal de cuidar l’espai  i a un mateix.

 

RESERVA LA TEVA PLAÇA, T’HI ESPEREM!!!

info@centrevincles.cat – 93 019 91 72 – 640 099 688

 

Seminari nov'19

Comentaris

Sorry no comment yet.

Avís legal - Condicions legals

Amb l'ús de la navegació s'accepten les cookies de la página web. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close