De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos serán incorporados al sistema de tratamiento titularidad de SONIA ZAMORA RODRIGUEZ con CIF 47877426M y domicilio social sito en PRINCEP ASTURIES 20 BJS 08012, BARCELONA, con la finalidad de atender sus consultas y remitirle información relacionada que pueda ser de su interés. En cumplimiento con la normativa vigente, SONIA ZAMORA RODRIGUEZ informa que los datos serán conservados durante el plazo estrictamente necesario para cumplir con los preceptos mencionados con anterioridad. Mientras no nos comunique lo contrario, entenderemos que sus datos no han sido modificados, que usted se compromete a notificarnos cualquier variación y que tenemos su consentimiento para utilizarlos para las finalidades mencionadas. SONIA ZAMORA RODRIGUEZ informa que procederá a tratar los datos de manera lícita, leal, transparente, adecuada, pertinente, limitada, exacta y actualizada. Es por ello que SONIA ZAMORA RODRIGUEZ se compromete a adoptar todas las medidas razonables para que estos se supriman o rectifiquen sin dilación cuando sean inexactos. De acuerdo con los derechos que le confiere el la normativa vigente en protección de datos podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición al tratamiento de sus datos de carácter personal así como del consentimiento prestado para el tratamiento de los mismos, dirigiendo su petición a la dirección postal indicada más arriba o al correo electrónico INFO@CENTREVINCLES.CAT A su vez, le informamos que puede contactar con el Delegado de Protección de Datos de SONIA ZAMORA RODRIGUEZ, dirigiéndose por escrito a la dirección de correo dpo.cliente@conversia.es o al teléfono 902877192. Podrá dirigirse a la Autoridad de Control competente para presentar la reclamación que considere oportuna.

93.019.91.72 - 640.09.96.88

info@centrevincles.cat

Projectes

Projectes

A Vincles, cada curs duem a terme els grups d’habilitats socials adreçats a nens i nenes des dels 5 als 14 anys. Formem grups reduïts de màxim 6 persones, agrupats per edats i perfils que puguin donar lloc a un grup compatible i del que puguin aprendre tots els seus components.

A través de divertides i engrescadores dinàmiques i propostes, treballem els següents objectius dins del marc de les habilitats socials:

 • Reconeixement i gestió de les pròpies emocions i dels altres – Empatia
 • Assertivitat
 • Autocontrol i gestió de la frustració
 • Resolució de conflictes

El format d’aquests grups es duu a terme en sessions quinzenals d’una hora i mitja, l’horari en que els realitzem és de 17:30h a 19h. Els últims quinze minuts de la sessió impliquem a les famílies per explicar què hem fet així com oferir propostes per treballar des de casa, també informem individualment a cada família de l’evolució del seu fill o filla dins del grup.

Els grups estan oberts a tothom, siguin famílies de Vincles o no. Demana’ns més informació!

Duem a terme tallers a les escoles sobre diverses temàtiques i adreçats als diferents cursos, des d’Infantil fins a Batxillerat.

Els nostres tallers són fets a mida per a cada escola que ens demana la nostra col·laboració. Partim d’una reunió inicial amb l’escola on atenem la seva demanda i necessitats i nosaltres fem la proposta que pensem que millor s’adequa a la petició realitzada.

Les sessions dels tallers poden ser d’una hora i mitja o dues i aquestes poden ser puntuals (només una sessió) o bé realitzar-ne vàries (dues o tres sessions) al llarg del curs. Els tallers sempre estan dinamitzats per dues psicòlogues especialitzades del nostre equip.

En cas que fem més d’una sessió al llarg del curs, ens mantenim en contacte amb l’equip docent per intercanviar opinions i sensacions sobre l’impacte del taller en els alumnes i sempre realitzem una reunió al finalitzar el taller (independentment del nombre de sessions realitzades) per fer una valoració d’aquest.

Algunes de les temàtiques que hem tractat fins al moment són:

 • Educació afectiva i sexual
 • Gestió emocional i resolució de conflictes
 • Diversitat familiar (destinat a cicle inicial i mitjà de primària)
 • Desigualtat de gènere i relacions de dependència i abús

Si des de l’AMPA, l’AFA o l’escola, hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb nosaltres i trobarem un taller per a vosaltres!

És un espai que s’ofereix per orientar i donar suport a les famílies en l’educació dels seus fills i filles. Oferim un espai d’informació i formació on l’intercanvi d’experiències i la formació col·lectiva formen part del desplegament de recursos que permeten millorar la tasca educativa del dia a dia i permeten desenvolupar estratègies que contribueixen a un desenvolupament global a nivell físic, emocional, social, afectiu – relacional i escolar.

Acompanyem des de l’escolta i la comprensió en el tarannà de cadascú per nodrir l’educació en els hàbits i fomentar una educació en valors, cadascú (o cada família) segons les seves creences i el seu estil. Reflexionarem entorn al què ens fa sentir bé a nosaltres i als nostres familiars o ens incomoda o ens fa patir. Es tracta de ser coherents amb nosaltres mateixos i buscar el canvi des d’aquí, des de la connexió amb un mateix i les diferents formes de comunicació i relació amb els altres.

Aquest servei el duem a terme a les escoles (a través dels AMPA i AFA i amb col·laboració de l’escola), està destinat als pares i mares amb fills i filles de totes les edats. Les jornades tenen una durada de 2h i les temàtiques giren entorn als interessos, necessitats i demandes que facin les famílies. Per tal que l’espai tingui sentit, és interessant poder realitzar més d’una trobada al llarg del curs per tal que es pugui produir l’espai de reflexió, d’acompanyament i d’intercanvi d’experiències que hem comentat.

Algunes de les temàtiques de més interès són:

 • Educació afectiva i sexual
 • Acompanyament en la resolució de conflictes i la gestió de conductes (adaptació, agressivitat, gelosia, hiperactivitat)
 • Educació socioemocional
 • Ús i abús de les xarxes socials, aplicacions mòbils i videojocs
 • Comunicació, assertivitat i presa de decisions
 • Dificultats d’aprenentatge i acompanyament escolar a casa
 • El “joc d’equilibris” entre autonomia i responsabilitats
 • El valor de l’esforç i la motivació
 • Respecte i prevenció del bullying

Si des de l’AMPA, l’AFA o l’escola, hi esteu interessats, poseu-vos en contacte amb nosaltres i durem l’ESPAI FAMÍLIES a la vostra escola!

Oferim un seminari de formació i desenvolupament professional centrat en continguts teòrics i pràctics basats en la psicologia sistèmica amb l’objectiu de treballar-los de forma vivencial i en petit grup (màxim 6 persones). Destinat a professionals de la psicologia que vulguin aprofundir els seus coneixements en aquest àmbit dins d’un espai de confiança i proximitat.

Aquests són els objectius generals i específics de la formació i els continguts organitzats per sessions:

Objectius generals:

 • Introduir i contextualitzar el marc teòric del modelo sistèmic i la teràpia familiar
 • Conèixer el llenguatge sistèmic (comunicació, propietats, patrons d’ interacció…).
 • Familiaritzar-se amb la mirada sistèmica, el focus i la manera d’ intervenir (exploració de les diferents tècniques o eines en teràpia familiar).
 • Recórrer la visió estructuralista i estratègica de la sistèmica i analitzar els diferents models familiars amb tota la seva pluralitat.
 • Practicar i entrenar els conceptes, tècniques i recursos a través de casos diferents i dinàmiques interactives.

Objectius específics:

 • Conèixer i definir el propi estil terapèutic.
 • Profunditzar en el procés-espai terapèutic i en el procediment per fases y objectius.
 • Entrenar i explorar el rol del adult/a (terapeuta) en la intervenció amb infants en sessió.
 • Entrenar i explorar las tècniques i dinàmiques amb adolescents i joves en sessió.
 • Analitzar i desplegar el propi coneixement i la pròpia creativitat a través del treball de casos de teràpia familiar i de parella.
 • Treballar entorn a la persona del terapeuta i com cuidar del conjunt d’ aspectes que tenen a veure amb la seva salut física i emocional.
 • Analitzar la importància de la supervisió de casos i els recursos que pot aportar l’ equip terapèutic.

Els continguts del seminari es reparteixen en 10 blocs. Cada bloc té una durada de 4h i per tant, el seminari complet és de 40h. Les sessions es realitzen de forma quinzenal en horari de 9:30 a 14h, al llarg de 10 sessions. Per a completar tota la informació del seminari, la professional que imparteix la formació, duu a terme visites informatives individualitzades amb les persones interessades per tal de resoldre dubtes i preguntes així com oferir tota la informació possible.

PROGRAMA del curs:

1a sessió: L’abordatge d’una primera visita: Parlem dels recursos per a l’exploració i com crear un clima de confiança per expressar-nos lliurement. Ventall de preguntes i recursos per avaluar, explorar i aclarir les necessitats o motiu de consulta.

2a sessió: La relació terapèutica: Quin és el teu estil terapèutic? Què t’agradaria potenciar? Com conjuguem en la intervenció el propi estil i el llenguatge del pacient? Desenvolupar les potencialitats de l’estil terapèutic de cadascú i adequar les tècniques d’intervenció en funció del propi estil i la personalitat i els interessos o necessitats del pacient a qui escoltem i acompanyem.

3a sessió: Entrenament en la mirada sistèmica: Descobrim i analitzem l’univers de cada sistema, formant-ne part nosaltres també. Plantejament entorn l’estructura del sistema, dinàmiques del sistema i eixos d’observació (comunicació, interacció, confirmació o desconfirmació…), descripció del problema i solucions intentades, etc.

4a sessió: Taller del genograma i models familiars: Com s’elabora i s’interpreta un Genograma? Quina utilitat té en el procés de coneixença de les relacions familiars? Anàlisi de diferents tipus de relacions familiars i models d’aquestes. Disseny interpretació del Genograma, com a eina complementària, projectiva, dins de la confecció del mapa de la família.

5a sessió: Tècniques d’intervenció i dinàmiques amb nens/nenes (I): Com trobar formes de diàleg i vincle a través del joc i els contes.

6a sessió: Tècniques d’intervenció i dinàmiques amb nens/nenes (II). Com teixir un vincle des de la psicomotricitat i servir-nos d’aquesta per explorar i intervenir.

7a sessió: Tècniques d’intervenció i dinàmiques amb adolescents i joves: Com acompanyar el “joc d’equilibris” entre les responsabilitats/ obligacions i la pròpia autonomia.

8a sessió: Tècniques d’intervenció i dinàmiques en teràpia familiar i de parella (I):
Reflexionem en base a casos pràctics, la seva evolució i la intervenció per part del terapeuta. Des d’un punt de vista constructiu i interactiu s’exposaran dos casos de teràpia familiar i dos casos de parella i es farà un anàlisi conjunt entorn l’exposició del cas, l’evolució d’aquest i les intervencions per part del/ dels terapeutes. Al final de la sessió es plantejaran dos casos nous, a reflexionar, i desenvolupar en la propera sessió.

9a sessió: Tècniques d’intervenció i dinàmiques en teràpia familiar i de parella (II): Quin és el teu punt de vista dels casos exposats? Quines eines d’intervenció faries servir? A través de les tècniques i models explicats al dossier, cadascú exposa com enfocaria cada cas plantejat, com intervindria o reconduiria certs moments.

10a sessió: L’espai terapèutic: diàleg amb una mateixa/mateix: Parlem de la importància del treball personal i la supervisió dels casos per tal de cuidar l’espai i a un mateix.

Adaptem la formació per a entitats i centres en quant a format i continguts en funció de les necessitats de cada equip i ens desplacem a desenvolupar-les al seu espai de treball.

Per a més informació, no dubtis en consultar-nos i aquí et deixem un enllaç amb un vídeo resum sobre la formació:

És un espai d’acompanyament dedicat a dones que són mares o que volen ser-ho, on es tracten temes relacionats amb la maternitat i la criança a través de tallers dinamitzats per una psicòloga perinatal. Els tallers es duen a terme en grups reduïts amb l’objectiu de crear un espai de confiança, respecte, comprensió i sororitat que permeti el suport i ajuda entre totes les components del grup.

Algunes de les temàtiques que generen més interès són:

 • Eines psicològiques i emocionals per un part positiu.
 • Història de part: compartim les nostres vivències de part i sanem juntes.
 • Transformació de la identitat després de la maternitat: què hi ha més enllà de la díada mare-nadó.
 • Canvis i transformació de la sexualitat després de la maternitat: com comunicar les meves noves necessitats a la parella.
 • Comunicació i gestió emocional amb la parella: com detectar allò que necessito, com comunicar el que necessito, quina ha de ser la figura de la parella?
 • El sentiment de culpabilitat després de la maternitat: primeres separacions del nadó, reincorporació al món laboral.

Gestió emocional davant primeres dificultats en la criança: entendre la díada mare-nadó. Per a més informació, posa’t en contacte amb nosaltres!

Avís legal - Condicions legals

Amb l'ús de la navegació s'accepten les cookies de la página web. Més informació

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close